Emgu CV Library Documentation
_Max Method (src2)
NamespacesEmgu.CVCvArray<(Of <(TDepth>)>)_Max(CvArray<(Of <(TDepth>)>))

www.emgu.com/wiki
Inplace elementwise maximize the current Array with src2
Declaration Syntax
C#Visual BasicVisual C++
public void _Max(
	CvArray<TDepth> src2
)
Public Sub _Max ( _
	src2 As CvArray(Of TDepth) _
)
public:
void _Max(
	CvArray<TDepth>^ src2
)
Parameters
src2 (CvArray<(Of <(TDepth>)>))
The other array to be elementwise maximized with this array

Assembly: Emgu.CV (Module: Emgu.CV) Version: 1.3.0.0 (1.3.0.0)