Emgu CV Library Documentation
cvChangeSeqBlock Method (reader, direction)
NamespacesEmgu.CVCvInvokecvChangeSeqBlock(MCvSeqReader%, Int32)

www.emgu.com/wiki

[Missing <summary> documentation for M:Emgu.CV.CvInvoke.cvChangeSeqBlock(Emgu.CV.MCvSeqReader@,System.Int32)]

Declaration Syntax
C#Visual BasicVisual C++
public static void cvChangeSeqBlock(
	ref MCvSeqReader reader,
	int direction
)
Public Shared Sub cvChangeSeqBlock ( _
	ByRef reader As MCvSeqReader, _
	direction As Integer _
)
public:
static void cvChangeSeqBlock(
	MCvSeqReader% reader, 
	int direction
)
Parameters
reader ( MCvSeqReader %)

[Missing <param name="reader"/> documentation for "M:Emgu.CV.CvInvoke.cvChangeSeqBlock(Emgu.CV.MCvSeqReader@,System.Int32)"]

direction (Int32)

[Missing <param name="direction"/> documentation for "M:Emgu.CV.CvInvoke.cvChangeSeqBlock(Emgu.CV.MCvSeqReader@,System.Int32)"]

Assembly: Emgu.CV (Module: Emgu.CV) Version: 1.3.0.0 (1.3.0.0)